X < >
...
ScienceDirect
ScienceDirect
Science Direct, Elsevier Science Yayınevinin ve diğer bilimsel, teknik, tıp yayınevlerinin ve derneklerin dergilerine ve danışma kaynaklarına tam metin erişimi sağlayan disiplinlerarası elektronik veri tabanıdır. Ayrıca bu veri tabanından bibliyografik bilgi de taranabilir.
 
Science Direct, Elsevier Yayınevi tarafından basılan 1200’ ün üzerindeki dergiye 1995’ten günümüze tam metin erişim sağlar.
 
         Veri tabanının içerdiği konular;

 
 Biyokimya
 Biyoloji
 İktisadi ve İdari Bilimler
 Kimya
 Tıp
 Yer Bilimleri
 Ekonomi
Mühendislik ve Teknoloji
Çevre Bilimleri
Malzeme Bilim
Matematik ve Bilgisayar
Mikrobiyoloji ve İmmunoloji
Sinir Bilim
Farmakoloji ve Toksikoloji
Fizik
Sosyal Bilimler

Erişim İçin TIKLAYINIZ

Kullanım klavuzu : http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/kullanim_kilavuzu_tur.pdf